Raznim oblicima dizajna, ukljucujuci dizajn proizvoda i konstrukcijsko projektovanje se bavim dugi niz godina. Poceo sam vrlo rano sa karikaturama i plakatom i ostalim rucno kreiranim grafikama, tako da mogu dokazati i svoje pred-kompjutersko graficko iskustvo. Ipak, moj stvarni graficki rad je zapoceo tek sa pojavom digitalnih grafickih alata. 

Po svom obrazovanju nisam dizajner, radi se samo o hobiju, mada sam se, u nekim periodima svog zivota, vise bavio dizajnom nego strukom. Ipak, u grafickom dizajnu sam postigao impresivne reference. Naprimjer, preko 150 (gruba procjena) primjenjenih logotipa - vizuelnih identiteta! Pobjednik sam takoodje i nekoliko medjunarodnih grafickih natjecaja, a 2000 godine je moj dizajn proizvoda (mineralna voda) nagradjen zlatnom medaljom na medjunarodnom takmicenju. U mojim referencama naci cete grb jednog grada (Zenica), logotip drzavne TV kuce (prijasnja TVBIH), TV mreza TVIN i sve lokalne TV i radio kuce, ukljucujuci i sve znacajnije privredne subjekte medju kojima je i logo (i ime!) najveceg BH privrednog sajma - ZEPS.

Mora se naglasiti da ja, osim sto dizajniram, i pisem o dizajnu. Vise puta sam intervjuiran u nasim glasilima, a objavljeno je i nekoliko mojih clanaka na ovu temu. Posebno sam se bavio kontroverznim dizajniranjem drzavnih obiljezja i vecinu tih clanaka cete pronaci ovdje.

Na temelju moje izvrsne refernce u dizajnu, multidisciplinarnog profila i dokazanog marketinskog senzibiliteta, spadam u rijetke dizajnere koji mogu ponuditi najkompleksniju dizajnersku uslugu - Total dizajn.

-----

U dopuni ovog uvoda (juni 2004) moram navesti još jednu djelatnost koja je zadnjih par godina nekako izbila na prvo mjesto. Riječ je o Medijskim kampanjama i tu sam oblast ubacio kao zasebno poglavlje u reviziji ove stranice 2004. godine

-----

Ovo bi bilo sasvim dovoljno u uvodu. Uostalom, ova stranica je namijenjena za gledanje, ne za čitanje!

Hvala Vam na posjeti

I am doing various design work incl. product design and construction design for many years. I started as teenager with cartoons,  posters and other hand made graphics, so, I can prove my pre-computer graphic experience. However, my real graphic work had started just with appearance of digital graphic tools.

Graphic designer is not my vocation, it's just a hobby. However, I have achieved impressive reference in the Graphics. For instance, I am the Author of more than 150 (rough estimation) applied logos - visual identities! I am, also, the winner of several International design competitions, and in year 2000 my product design (Mineral water package) was awarded with golden medal on one International competition. In my reference you can find the coat of arms of one town (Zenica), logo of the state BiH television (ex TVBiH logo), International TV network - TVIN, and all local TV & radio stations, as well as all bigger companies & organizations, incl. the visual identity (and the name!) of the biggest BiH Fair ZEPS.

It must be stressed here - I am not only doing, I am also writing about graphic design. Many times I was interviewed for media, and I wrote several articles by myself on the topic of graphic design. Specially attention I gave to the controversial design of the BH state symbols, and many of those articles you can find here.

In accordance with my excellent design reference, multidisciplinary professional profile, and proved sense of marketing, I am one of rare designers who can offer the most complex design services -  Total Design.

___

Updating this web site (June 2004) I have to mention another activity which has become dominant in the recent years. This is the Media campaigns and this segment is unavoidably represented by new web site chapter inserted in 2004 update

_____

This would be quite enough. Anyway, this site is aimed for watchung, not reading!

Thank you for your visit.